Obietnice wysokich zysków

Obiecywanie wygórowanych zysków nie tylko brzmi niewiarygodnie, ale to coś, czego my i nasi partnerzy nigdy nie robimy.
Tak! Zdobywaj wiedzę, aby zdobywać zyski.
Nie! Ucz się jak zarabiać 1000 $ dziennie.

Porady inwestycyjne

Ani my, ani nasi partnerzy nie mamy uprawnień, aby udzielać porad inwestycyjnych. O ile możesz przekazywać aktualne informacje o sytuacji rynkowej, nigdy nie doradzaj klientom, w co inwestować.
Tak! Handluj ropą – wzrosła zmienność jej ceny.
Nie! Sprzedaj ropę – jej cena spada.

Podszywanie się pod easyMarkets

O ile zachęcamy cię do promowania naszej firmy poprzez wykorzystanie logotypów, bannerów oraz marki, prosimy, aby nie traktować ich jak swojej własności. Nie zakładaj także domen ani profili/stron w mediach społecznościowych z zamiarem podszywania się pod easyMarkets. Przeczytaj poniżej, w jaki sposób używać naszych znaków handlowych oraz marki. Przejdź do części Narzędzia Marketingowe zawierającej oficjalne logotypy, banery oraz zdjęcia społecznościowe zatwierdzone do użycia przez partnerów.
Tak! Oficjalny partner easyMarkets
Nie! Nie rób tego!

Trzymaj się faktów.

Promując naszą firmę, zwróć uwagę, aby używać poprawnych sformułowań dotyczących naszych marek, produktów, licencji i regionów. Przejdź do Narzędzi Marketingowych i pobierz linki tekstowe, aby mieć pewność, że sformułowania są poprawne. Możesz także skontaktować się ze swoim opiekunem konta, aby zweryfikował dany tekst.
Tak! Handluj instrumentem UK 100 opartym na indeksie UK FTSE.
Nie! Handluj indeksem UK FTSE.

Marketing w wyszukiwarkach internetowych

Nasi partnerzy promują nas na wiele sposobów, włączając marketing e-mailowy, poprzez swoje sieci społecznościowe, sieci reklamowe oraz wykłady szkoleniowe. Nie możesz wykorzystać znaków handlowych i marki easyMarkets w płatnym marketingu w wyszukiwarkach internetowych. Przeczytaj poniżej, w jaki sposób używać naszych znaków handlowych oraz marki.
Tak! PPC - zalecane
Nie! PPC - Nie rób tego

Zaufanie

Najlepsze relacje są oparte na wzajemnym zaufaniu. Naszym celem jest faktyczna współpraca i budowanie długoterminowych, wzajemnie korzystnych relacji z naszymi partnerami. Konto partnerskie zostanie zamknięte, jeśli partner zaangażuje się w arbitraż, który może obejmować fałszywe rejestracje (masowe tworzenie kont) oraz nieuczciwe wykorzystywanie bonusów. Techniki generowania ruchu (tzw. black hat SEO) skutkują odwiedzinami o niskiej jakości, które mogą narazić na szwank naszą markę i spowodować zamknięcie konta partnerskiego.
Tak! Buduj prawdziwą i lojalną grupę klientów.
Nie! Nie płać za polubienia, fikcyjny udział lub ruch.

Wytyczne easyMarkets dotyczące znaków handlowych i rozwijania marki

Właściwe przedstawianie naszych produktów Właściwe wykorzystywanie naszej własności intelektualnej jest kluczowe. Mogą to być nasze znaki handlowe, logotypy, marki, nazwy domen, prawa autorskie lub literatura. Własność intelektualna odróżnia nas od innych firm i jest bardzo cennym aktywem naszej firmy oraz częścią naszej historii. Bardzo ważne, aby nasi klienci wiedzieli, że korzystają z produktów i usług easyMarkets. Możesz odwoływać się do naszych produktów i marki pod warunkiem, że w pełni przestrzegasz naszych wytycznych. Nie wolno ci wprowadzać klientów w błąd i w żadnym wypadku nie możesz podszywać się pod naszą firmę. Aby ułatwić ci kwestie związane z kreowaniem marki, określiliśmy kilka ogólnych wytycznych w zakresie prawidłowego wykorzystania naszych znaków handlowych, logotypów, haseł oraz praw autorskich, które są własnością Blue Capital Markets Limited oraz jej spółek zależnych (zwanych wspólnie „własnością intelektualną”). Zadaniem zespołu ds. programu partnerskiego easyMarkets jest pomoc i współpraca z tobą. W razie pytań lub uwag skontaktuj się z nami. Niniejsze wytyczne dotyczą naszych partnerów oraz uprawnionych stron trzecich, z którymi współpracujemy, takich jak partnerzy lub brokerzy wprowadzający (czyli ty) oraz/i dostawcy usług.
 1. Odwołując się do naszych produktów, musisz zawsze stosować właściwe określenia, np. program partnerski easyMarkets, platforma transakcyjna easyMarkets Odwiedź zakładkę Narzędzia Marketingowe, w której znajdują się wyjaśnienia, jak przedstawiać naszą firmę i nasze produkty.
 2. Możesz wykorzystywać nasze logotypy i znaki handlowe wyłącznie dla celów współpracy z nami i tylko jeśli podpisałeś z nami umowę licencyjną.
 3. Nie możesz używać naszych znaków handlowych, logotypów oraz treści jako swojej własności w postaci materiałów promocyjnych, stron internetowych lub nazw domen.
 4. Nie możesz manipulować naszymi znakami handlowymi, logotypami, kreowaniem marki ani jakimkolwiek innym narzędziem przydzielanym w ramach naszej współpracy.
 5. Nie możesz naśladować naszej marki ani stosować podobnych znaków handlowych i logotypów, które mogą naśladować lub przypominać naszą własność intelektualną. Nie możesz ponadto tworzyć ani stosować logotypów, które częściowo zawierają nasze znaki handlowe lub logotypy.
 6. Nie możesz posługiwać się naszą marką ani produktami, jakby były twoją własnością.
 7. Nie używaj naszych znaków handlowych w sposób, który mógłby sugerować, że jesteśmy prawnie powiązani z twoją firmą. Musisz wyeksponować nazwę swojej firmy bardziej niż nasze znaki handlowe lub logotypy.
 8. Bez wcześniejszych ustaleń ze swoim opiekunem klienta nie kopiuj ani nie reprodukuj naszej strony internetowej w sposób, który mógłby być identyczny lub do złudzenia podobny.

Strony internetowe

Na swojej stronie internetowej możesz odwoływać się do naszych znaków handlowych i logotypów, informując, że bierzesz udział w naszym programie partnerskim, ale pod warunkiem, że w pełni przestrzegasz niniejszych wytycznych.

Publikacje i wydarzenia

Możesz odwoływać się i korzystać z naszych znaków handlowych, logotypów i haseł w dowolnym materiale drukowanym, jaki rozpowszechniasz podczas konferencji i seminariów, pod warunkiem, że przestrzegasz niniejszych wytycznych. Bardziej szczegółowo:
 1. Dana publikacja i wydarzenie powinny odnosić się do naszych produktów i usług.
 2. Twoja nazwa i logo powinny wyraźnie widnieć na wszystkich materiałach drukowanych związanych z magazynem, pismem, seminarium czy konferencją. Zgodnie z niniejszymi wytycznymi, nasze znaki handlowe i logotypy, jeśli są wykorzystywane, powinny mieć mniejszy rozmiar niż twoje logotypy (pod względem kolorów, czcionki, formatu itd.).
 3. W publikacji oraz we wszystkich powiązanych materiałach drukowanych powinno znaleźć się wyłączenie sponsorowania, powiązania lub zatwierdzenia: np. „To jest niezależna publikacja, która nie jest w żaden sposób powiązana, autoryzowana ani zatwierdzona przez easyMarkets”.
 4. Nie używaj naszych znaków handlowych ani logotypów jako słów przewodnich czy też najbardziej charakterystycznych elementów w twoich materiałach.

Materiały promocyjne

Nie możesz sprzedawać ani rozdawać materiałów promocyjnych takich, jak długopisy, podkładki itd. opatrzonych logotypami czy znakami handlowymi easyMarkets, o ile nie masz na to pisemnej umowy z nami. Nielicencjonowane używanie naszych logotypów, marek i haseł reklamowych jest zakazane. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem licencji na wykorzystanie naszych marek i logotypów, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta lub działem prawnym.